Welkom

Hartelijk welkom op deze website van de Raad van Kerken te Schiedam.

Wie is de Raad van Kerken?

>> Antwoord.: het is een samenwerkingorgaan van de lidkerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.

Niet alle geloofsgemeenschappen in Schiedam zijn bij de Raad van Kerken aangesloten. Raadpleeg voor meer gegevens de stadsgids

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

De ervaringen worden bijgehouden op deze blogspot .

U wordt uitgenodigd om daar eens te kijken

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.

       Taizéviering in hartje stad.

 

In de Oud Katholieke kerk aan de Dam is maandelijks een Avondgebed in de traditie van Taizé. Dit betekent dat er veel Taizéliederen worden gezongen. Ook is het stramien van het Avondgebed  hetzelfde als in Taizé: er is een psalm, een schriftlezing, stilte en voorbeden. De deelnemers kunnen hardop hun voorbede uitzeggen. De dienst duurt een half uur.

Tijd: elke eerste woensdag van de maand, klokslag 19.00 uur.

Plaats: Oud Katholieke kerk, Dam 28.

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

::   Copyright 2007   ::   www.kerken-schiedam.nl   ::