Welkom

Hartelijk welkom op deze website van de Raad van Kerken te Schiedam.

Wie is de Raad van Kerken?

>> Antwoord.: het is een samenwerkingorgaan van de lidkerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.

Niet alle geloofsgemeenschappen in Schiedam zijn bij de Raad van Kerken aangesloten. Raadpleeg voor meer gegevens de stadsgids

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

De ervaringen worden bijgehouden op deze blogspot .

U wordt uitgenodigd om daar eens te kijken

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.

   

 

 

 

Inloophuis De Wissel

 

De Soepgroep: samen eten – samen praten!

 

Donderdag 27 februari vanaf 17.00 uur is er weer een Soepgroep in De Wissel.

 

Aanvang ca. 17.00 uur met vers bereide soep en een (belegde) boterham, aansluitend een geleid gesprek met koffie of thee (tot ca. 19.30 uur).

Kosten: een vrijwillige bijdrage (indicatie € 3,50).

Aanmelden kan bij De Wissel tel 010-4733003 – en mondeling tijdens openingsuren.

 

Elke laatste donderdag van de maand organiseert inloophuis De Wissel de Soepgroep. De Soepgroep is een samenzijn waarop Schiedammers gezamenlijk een kop soep eten en waarbij aansluitend actuele maatschappelijke thema’s aan bod komen. Met dit initiatief wil De Wissel Schiedammers op een ongedwongen manier dichterbij elkaar brengen.

 

De Wissel is gevestigd aan het Broersveld 123b in een historisch winkelpandje en elke woensdag, donderdag, vrijdag èn zondag geopend van twee tot vier uur!

 

de volgende Soepgroep-bijeenkomst is op donderdag 26 maart 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::   Copyright 2007   ::   www.kerken-schiedam.nl   ::