Welkom

Hartelijk welkom op deze website van de Raad van Kerken te Schiedam.

Wie is de Raad van Kerken?

>> Antwoord.: het is een samenwerkingorgaan van de lidkerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.

Niet alle geloofsgemeenschappen in Schiedam zijn bij de Raad van Kerken aangesloten. Raadpleeg voor meer gegevens de stadsgids

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

De ervaringen worden bijgehouden op deze blogspot .

U wordt uitgenodigd om daar eens te kijken

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.

GEESTELIJKE VERZORGING IN HET VLIETLANDZIEKENHUIS

 

 

 

PLAATSBEPALING

 

Opname in een ziekenhuis kan het leven op z’n kop zetten. Gedachten en vragen kunnen opkomen, die aan de kern van het leven raken .

Ook vroegere ervaringen spelen dan soms  weer een rol.

En het levensperspectief kan opeens heel anders worden.

Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunt u altijd een beroep doen, rechtstreeks of via de verpleging, op de  geestelijke verzorging voor een vertrouwelijk gesprek. Dat geldt ook voor naasten van patiënten.

De geestelijk verzorger is  telefonisch bereikbaar onder nummer  010 8935301 of per mail tverp@ssvz.nl

 

Vaak hebben patiënten  wel geloofs- en levensvragen, maar  is er  niet altijd een binding meer met een kerk of een  levensbeschouwelijk genootschap.

Geestelijke verzorging is er voor alle patiënten en is  onderdeel van de zorg, die in het ziekenhuis aan de patiënt wordt geboden. Want een mens is altijd meer dan zijn lichaam. En in de zorgvraag van mensen kunnen  somatische, psychosociale en zingevingsvragen een rol spelen.

De afdeling geestelijke verzorging richt zich op geestelijk welbevinden en wil  zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg.

 

De behoefte aan geestelijke verzorging is de laatste jaren eerder groter dan kleiner geworden. Een kortere ligduur betekent meer crisisvragen. Langdurige chronische ziektes leiden ook tot meer vragen. En sociale contacten verminderen, onder meer door grotere mobiliteit van veel jongeren en door veroudering van verwanten. Voortgaande secularisatie leidt tot minder levensbeschouwelijke begeleiding van buiten de instelling, terwijl de vragen blijven.

 

VOORZIENINGEN

 

In een ziekenhuis gebeurt veel en kan er veel op je af komen.

Wanneer er de behoefte is om te midden van alle hectiek even de stilte te zoeken, dan kan men daarvoor altijd terecht in het stiltecentrum op de begane grond naast de centrale hal.

 

Voor het islamitische gebed zijn twee gebedsruimtes beschikbaar met gelegenheid voor de rituele reiniging. Beide gebedsruimten bevinden zich op de derde verdieping. Een is bestemd voor mannen, de andere voor vrouwen.

 

Elke zondagmorgen om half tien is er een oecumenische kerkdienst bestemd voor patiënten en hun naasten. Deze vieringen vinden plaats onder  verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken en behalve de geestelijk verzorger zijn hierbij voorgangers van verschillende kerken in de regio betrokken.

Na afloop is altijd gelegenheid om na te praten onder de koffie .

De plaats is het personeelsrestaurant op de vierde verdieping van het ziekenhuis.

De kerkdiensten worden intern uitgezonden via radiokanaal 35, maar ook buiten het ziekenhuis en wel via Caiway frequentie 99.0 FM. Ook te beluisteren via www.zosradio.nl

 

Het is dankzij de inzet van vele vrijwilligers, dat deze vieringen mogelijk zijn.

Op zaterdagmorgen bezoeken vrijwilligers de verschillende verpleegafdelingen om   patiënten uit te nodigen voor de kerkdienst. Er wordt  een folder uitgereikt met gegevens over de viering van die zondag. Namen worden genoteerd en op zondagmorgen wordt men dan door vrijwilligers opgehaald en na afloop weer teruggebracht naar de kamer.

 

Op de avond van 24 december om 19.30 uur is er jaarlijks  een kerstviering voor patiënten, bezoekers en personeelsleden van het ziekenhuis.

 

Mei 2011,  Ds. T. van Erp

 

 

 

 

::   Copyright 2007   ::   www.kerken-schiedam.nl   ::