Welkom

Hartelijk welkom op deze website van de Raad van Kerken te Schiedam.

Wie is de Raad van Kerken?

>> Antwoord.: het is een samenwerkingorgaan van de lidkerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.

Niet alle geloofsgemeenschappen in Schiedam zijn bij de Raad van Kerken aangesloten. Raadpleeg voor meer gegevens de stadsgids

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

De ervaringen worden bijgehouden op deze blogspot .

U wordt uitgenodigd om daar eens te kijken

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.

Links religie (landelijkresp. regionaal)

Raad van Kerken Nederland: http://www.raadvankerkennederlnd.nl

PKN: www.pkn.nl

Rooms Katholieke Kerk: www.RKKerk.net

Oud-Katholieke Kerk: www.okkn.nl

Vrijzinnigen: www.vrijzinnigen.nl

Leger des Heils: www.legerdesheils.nl

Remonstranse Kerk: 

Webpagina's m.b.t. de historie van de Schiedamse kerken en kerkgebouwen/orgels:

Schiedam: www.scyedam.nl

Orgels en Kerken: http://www.orgels-en-kerken.nl.

Webpagina's van verwante organisaties:

De Wissel: en De Weerklank: www.inloophuizenschiedam.nl

Webpagina 's van organisaties die voor het werk van ons interessant kunnen zijn:

De Kerk in Actie Express ( van de PKN)  www.kerkinactie.nl/ezineaspx?

::   Copyright 2007   ::   www.kerken-schiedam.nl   ::