Welkom

Hartelijk welkom op deze website van de Raad van Kerken te Schiedam.

Wie is de Raad van Kerken?

>> Antwoord.: het is een samenwerkingorgaan van de lidkerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.

Niet alle geloofsgemeenschappen in Schiedam zijn bij de Raad van Kerken aangesloten. Raadpleeg voor meer gegevens de stadsgids

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

De ervaringen worden bijgehouden op deze blogspot .

U wordt uitgenodigd om daar eens te kijken

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.

Welkom

 

 

 


De Raad van Kerken Schiedam stelt zich ten doel, waar mogelijk, samen

te werken ten dienste van de deelnemende kerken/geloofsgemeenschappen en

voor de samenleving in Schiedam;

gezamenlijk de weg te zoeken om elkaar beter te leren kennen en te respecteren

in eigenheid en tradities;

elkaar te inspireren in bezinning over geloofs- en levensvragen

en ondersteunend bezig te zijn bij initiatieven op kerkelijk en sociaal gebied.

                  

                   De Raad vertegenwoordigt de in de Raad deelnemende kerken naar de

burgerlijke Overheid en andere instanties, onverlet het recht van ieder op

eigen contacten.

 

Commissie 4 mei viering: mw.P.v.d.Berg, D.Schäferstraat 21c, 3131 RA Vlaardingen

                             tel. 435 2988

                   Secretaris: A.H. Durenkamp, p/a Broersveld 123B, 3111 EB Schiedam. tel. 010-4263497

                                     secretariskerkenschiedam@gmail.com  

Er is een goed contact met:

“De Wissel”  Inloophuis,         Broersveld 123.

                                 Voorz. M.P.van Mansum, Koekoekslaan 49, 3121 XJ tel. 010-426 5288

                    “De Weerklank”  Interkerkelijk Ontmoetingshuis, Corn.v.Zantenplein 51, tel.471 8009

                                    Voorz. J.C.van der Linden, Kievitslaan 16,   3121 XH tel. 010-471 4796

SUAS. Stichting uitgeprocedeerde asielzoekers Schiedam.

                                 Secr. H.de Zwart. www.suas.nl

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                  

 

::   Copyright 2007   ::   www.kerken-schiedam.nl   ::