Welkom

Hartelijk welkom op deze website van de Raad van Kerken te Schiedam.

Wie is de Raad van Kerken?

>> Antwoord.: het is een samenwerkingorgaan van de lidkerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.

Niet alle geloofsgemeenschappen in Schiedam zijn bij de Raad van Kerken aangesloten. Raadpleeg voor meer gegevens de stadsgids

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

De ervaringen worden bijgehouden op deze blogspot .

U wordt uitgenodigd om daar eens te kijken

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.

 

Raad van Kerken Schiedam.

De Schiedamse Raad van Kerken is bij diverse activiteiten betrokken

In de eerste plaats natuurlijk bij het Inloophuis

De Wissel aan het Broersveld nr. 123, de ‘huiskamer’ van de kerken. Elke woensdag, donderdag en vrijdag kunt u er vanaf 14.00 uur tot ca. 16.00 uur terecht voor de u aangeboden koffie of thee, voor een praatje of gesprek of om even tot rust te komen.

De Wissel heeft een stijlvol stiltecentrum in het achtergedeelte van de Wissel in gebruik genomen, waar u, als u daar behoefte aan hebt, in stilte kunt mediteren.

Vanaf September bestaan de Eetclub en Soepgroep, die resp. op de 2e en de laatste donderdag van de maand – de aanvang is steeds om 17.00 uur samenkomen. Voor een geringe eigen bijdrage kunt u dus ‘aanschuiven’.  Het is wel raadzaam u tijdig voor deze maaltijd(en) op te geven. De ruimte is beperkt en de animo is groot. Aanmelden kan via tel. 010-4261177 of email ceeskschiedam@12move.nl.

 

De Raad van Kerken is ook betrokken bij de tweewekelijkse

bijeenkomsten van meditatie en gebed in de Grote Kerk, elke 2e en 4e zaterdag van de maand. Tijdens de vakantieperiode

hebben we het aantal deelnemers aanzienlijk zien groeien.

We hopen dat deze trend zich voortzet; het zijn immers steeds weer mooie bijeenkomsten van stilte, tot rust komen,

het delen van voorbeden, het aansteken van kaarsen voor dierbaren of voor een andere intentie die u aan het hart gaat. De aanvang is 11.00 uur; vanaf 10.30 uur is er koffie en thee. Deelname is vrij en zonder kosten.

De leiding is in handen van een wisselend team vanuit de diverse kerken. Van meerdere deelnemers hoorden we, dat zij aanvankelijk zeer sceptisch tegenover het mediteren in de kerk stonden maar dat na hun eerste deelname deze argwaan helemaal verdwenen was. Van harte aanbevolen dus.

 

 

Ter herinnering: 

 

VIERINGEN VLIETLANDZIEKENHUIS

Elke zondagmorgen  is er een oecumenische kerkdienst in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam.

Sinds kort worden deze diensten door de ZOS rechtstreeks uitgezonden via de radio.

Tijdstip: zondagmorgen tussen 9.30 en 10.30 uur.

In het ziekenhuis is de dienst nu te ontvangen  via radiokanaal 36.

Maar ook elders, buiten het ziekenhuis, kunnen de diensten beluisterd worden:

via Caiway FM frequentie 99.0 MHz

En tenslotte ook op internet: www.zosradio.nl .

 

::   Copyright 2007   ::   www.kerken-schiedam.nl   ::